Tietosuojakäytännöt

REKISTERISELOSTE

Meille on tärkeää, että pidämme hyvää huolta yksityisyydestäsi. Keräämme ja käytämme evästeitä ja henkilötietojasi aina vastuullisesti ja yksityisyyttäsi kunnioittaen.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Kiina-avaimen verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Kiina-avain (Tmi) Y-tunnus 2549845-8.
Osoite: Ansaankatu 11 A 2, 65100 Vaasa

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Kiina-avaimen verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä "käyttäjä") suostumuksella tapahtuva Kiina-avaimen verkkopalveluihin sekä niihin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä "palvelu") liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämisen, hoitamisen ja kehittämisen, analysoinnin, markkinoinnin ja tilastoinnin tähden sekä palvelun tuottamisen, tarjoamisen ja kehittämisen vuoksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

- Henkilötiedot (nimi, yritysnimi, syntymäaika, ikä, ym.)
- Yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero)
- Käyttötiedot (sivun lataustiedot, evästeet, käyttöaika, yms.)
- Muut käyttäjän itse antamat tiedot (ostotapahtuman vaatimat tiedot, osallistumistiedot, kommentit yms.)

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain ja EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin sallimissa rajoissa, Kiina-avaimen omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA SÄILYTYS
Tietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä, ostotapahtuman yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Evästeitä tallennetaan nettisivustoa käytettäessä. Henkilötietoja voidaan säilyttää lähetys-, markkinointi- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen myös palvelun käyttöoikeuden päättyminen jälkeenkin lain salliman ajan verran. Tämä aika on kolme vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA
TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta muille suoramarkkinointitarkoituksiin ellei käyttäjä ole itse antanut siihen erillistä lupaa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle paitsi Sveitsiin, jossa verkkosivujen palveluntarjoajan palvelin sijaitsee. Tietoja luovutetaan Kiina-avaimen ja sen alihankkijoiden ulkopuolisille tahoille vain viranomaisen pakottavan määräyksen niin vaatiessa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu tietoteknisillä toimenpiteillä, kuten salasanoilla ja virustentorjuntaohjelmistoin. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Käyttäjän henkilötietoja käsittelevät Kiina-avaimen toimesta vain siihen tehtävään oikeutetut työntekijät ja alihankkijat sekä yrityksen kirjanpidosta vastaava. Käyttäjän henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja käyttäjän välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkosivujen ja verkkokauppajärjestelmän tuottaja);

  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

  • Rahtiyhtiö; Suomen Posti, Matkahuolto

Verkkokauppajärjestelmän palveluntarjoajan (Webnode) tietosuojakäytäntöihin voit tutustua täältä.


TARKASTUS- JA POISTO-OIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Mikäli käyttäjällä on parhaillaan voimassa käyttöoikeus johonkin Kiina-avaimen verkkopalveluun, henkilötietojen poistamisen pyytäminen tarkoittaa samalla hänen palvelun käyttöoikeutensa peruuttamista. Käyttäjällä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikä samoin johtaa siihen, että hän ei voi käyttää palvelua. Tarkastuspyyntö tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Rekisterin ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjän tiedot henkilötietorekisteristä tarvittaessa ilman ennakkoilmoitusta, mikäli käyttäjällä ei ole voimassaolevaa käyttöoikeutta johonkin Kiina-avaimen verkkopalveluun. 

Pelkältä sähköpostimarkkinoinnin listalta voi käyttäjä poistaa itsensä myös sähköisellä ilmoituksella, joka on lähetetty samasta sähköpostiosoitteesta kuin mitä käyttäjä on käyttänyt rekisteröityessään palveluun tai sähköisellä tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN HYVÄKSYNTÄ JA TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Rekisteröitymällä käyttäjäksi, liittymällä sähköpostilistalle tai tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustollakäyttäjä vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

Käyttäjä hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa tai muussa kaavakkeessa.

Rekisterinpitäjä voi päivittää tämän tietosuojakäytännön milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistaan tällä verkkosivulla.

Nämä rekisteriselosteen mukaiset säännöt tulevat voimaan 21.11.2020.
Rekisteriseloste päivitetty 10.8.2021. 

Mika Kivimaa, Kiina-avain, Ansaankatu 11 A 2, 65100 Vaasa

Palaa tästä kiinan kielipalveluiden aloitussivulle.